Menu Zamknij

Protokół z postępowania z dnia 08.01.2021 (PDF)


W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej firmy INSTAL SERWIS Lubartów Wojciech Osiecki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zamieszczone poniżej zapytanie:

Data publikacja: 08.12.2020

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu termomodernizacji budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-warsztatowego. Zamówienie obejmuje modernizację instalacji c.o. oraz systemu zarządzania energią, a także instalację urządzeń fotowoltaicznych wraz z termomodernizacją budynków. Projekt będzie realizowany na terenie województwa lubelskiego, w Lisowie 2EA, 21-100 Lubartów na działce o nr ewid. 613.

Termin składania ofert: 23.12.2020

Załączniki do zapytania:

Zapytanie ofertowe – OGŁOSZENIE

Załączniki nr 1-6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8 – WZÓR UMOWY

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Szczegóły zapytania oraz instrukcja dotycząca składania ofert znajdują się również na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/20913